STARTSIDAN
OM CAMERA NATURA
REDAKTION
KONTAKT
ARTIKELARKIV
BILDARKIV
PRENUMERATION
KÖP ÄLDRE UTGÅVOR
BOKKLUBBEN
INTEGRITETSPOLICY

 

 

Camera Natura Förlag AB
Torggatan 4
722 15 Västerås
tel +46(0)21-448 01 00
fax +46(0)21-448 01 11
info@cameranatura.se

VÄLKOMMEN TILL CAMERA NATURA
 

Camera Natura är en nordisk naturfototidskrift som prioriterar kvalitet i både text- och bildmaterial. Magasinet strävar efter att publicera bilder som innehåller något utöver det vanliga i färg, form och motivval. Tidskriften samarbetar med ledande naturfotografer från hela världen, vilket borgar för en mångfald av visuella upplevelser. Camera Naturas vision är att med naturfotografin som grund även spegla andra områden där människor och kultur spelar en central roll. Ett adelsmärke för Camera Natura har i alla år varit att hålla högsta kvalitet på bild och text samt på den tekniska framställningen. Tidskriften ges ut fyra gånger per år.

Camera Natura – nominerad till Svenska Designpriset 2011!

Svenska Designpriset är en tävling i grafisk kommunikation som är öppen för alla. Den arrangeras av Batteri Kommunikation AB i samarbete med CAP & Design.Prenumerera på Camera Natura


Ur innehållet 1-2018

Den bästa tiden att fotografera fjärilar är efter soluppgång och när solen går ner. På morgonen är de lite sömniga och måste ”värma upp” innan de börjar flyga.

Bild till höger:
Eschers blåvinge (Polyommatus escheri).

Mer info >>


SENASTE UTGÅVAN ÄR NR 1-2018

Tidskriften Camera Natura samarbetar med Nordens främsta naturfotografer och miljöskribenter. Därför sätter vi ambitionsnivån högt. Vi vill i varje nummer visa de starkaste och mest genomarbetade bildreportagen och artiklarna från den nordiska naturen och andra delar av världen. Köpställen?

 


LEDARE 1-2018

DET FÅR BARA INTE GÅ ÅT SKOGEN!

Mer än någonsin tidigare omformar människan sin livsmiljö. Så också i Sverige. Våtmarker dräneras. Jord schaktas bort och berg sprängs i bitar för byggnation av hus, nya vägar och köpcentra. Skogar kalavverkas och markbereds. Nya timmervägar reducerar de ytor som fungerat som ostörda oaser. Ända in i de sista vildmarkerna når ingreppen och områden där naturen fått utvecklas på sina egna villkor blir allt färre.

Genom åren har det förekommit många tokiga misstag i svenska skogar. Flygbesprutning med hormoslyr för att utrota björken är ett exempel. Ett annat drabbade bondens mark när man på 1980-talet erbjöd ägaren bidrag om gamla betesmarker ersattes med gran. Kanske var det fler än jag som fotograferade flerhundraåriga ekar som sågades ned och ersattes med barrplantor. Beslut som leder till skövling och monokultur stöder sig alltid på vad man kallar ”nödvändig utveckling”.

När den omfattande branden i Västmanland ödelade mer än 13 000 hektar talade man om en gigantisk katastrof. Och ingen kunde säga att det var något annat! Men när man årligen, efter slutavverkningar, markbereder mer än elva gånger så stor areal med förödande konsekvenser verkar vi mindre upprörda. Den brutala behandlingen tycks ske som något naturligt och självklart.

Träden är visserligen förnybara. Men med innehållet, känslan, helheten blir det värre. För skog är så mycket mer än summan av träd. När man talar om hur mycket skog som finns i landet handlar det alltid bara om vilken yta som är beskogad. Inte hur det ser ut. Inte vilka skogsmiljöer som är biologiskt rika. Man talar inte om skogar med olika trädslag i varierande ålder. Om mossor, lavar och livgivande vattendrag. Man talar inte om tillgänglighet för människor. Ljusöppna miljöer att vandra i, marker där vi kan plocka bär och svamp.

Enligt skogsvårdslagen ska produktionsmål och miljömål vara likställda, vilket betyder att lika stor hänsyn ska tas till skogens värde för människor, växter och djur som till dess virkesavkastning. Men om hur ett hållbart skogsbruk ska bedrivas råder delade meningar.

Naturskyddsföreningen menar att ett flertal skogar varje år avverkas i strid med miljöcertifieringen. Detta trots riksdagens beslut att bevara biologisk mångfald. En stor del av de rödlistade arterna kräver skogar där skogsbruk inte bör bedrivas alls. Vetenskapliga rön gör gällande att ju större yta skogsbruket tar i anspråk desto fler arter löper stor risk att utrotas. Att fortsätta avverka våra gammelskogar går därför inte att försvara.

Det som hänt bara under de senaste decennierna fyller mig stundtals med oro och misströstan. Dessa frågor berör naturfotografen precis som alla andra. Många är vi som har skogen som ett viktigt besöksområde. Men jag tror ingen fotograf söker sig till sådana miljöer enbart för att ta bilder. En ”riktig” skog svarar för så många värden. Att den ger välbefinnande och har en både lugnande och läkande effekt är det förmodligen ingen som tvivlar på. Det är värdefullt att vi som fotografer dokumenterar och upplyser om hur vår natur exploateras. Hur våra gamla skogar håller på att försvinna och ersättas av industriskog. Det gäller att just sådana bilder få tala! Då kan de bli en kraft av betydelse mot exploatering.

NÄSTA NUMMER
Kommer i juni

HÖSTFYRVERKERI!

Det är höst och trädens löv har färgats röda. Regnet hänger i luften. Människor passerar, huttrandes i vinden. Några stannar till och tittar beundrande på det vackra trädet, men de flesta skyndar förbi för att komma undan snålblåsten. På gräsmattan under trädet ligger en liten driva röda löv, men än dröjer det en vecka innan alla löv har fallit.

Genom att ta flera bilder som sätts samman i Photoshop, får Katarina Holmström fram drömska, bilder med ett måleriskt uttryck. I nästa nummer visar hon fler.

Prenumerera på Camera Natura

 
ANNONSER

Prenumeration och presentationsfilm.


Hör föreläsarna tala om dagens trender inom Naturfoto och hur de ser på sina motiv mm.Camera Natura Förlag AB    Torggatan 4 , 722 15 Västerås    tel +46(0)21-448 01 00    fax +46(0)21-448 01 11    e-mail: Se kontaktsidan